Bize Danışın
OPTİK VE XRAY AYIRICILARIN UYGULAMASI VE MALİYETE ETKİLERİ

OPTİK VE XRAY AYIRICILARIN UYGULAMASI VE MALİYETE ETKİLERİ

OPTİK VE XRAY AYIRICILARIN UYGULAMASI VE MALİYETE ETKİLERİ

Sensör temelli ayırma terimi taneciklerin tespit edilip mekanik, hidrolik ya da pnömatik işlemlerle çeşitli özelliklerine göre ayrılmasıdır (Wotruba ve Harbeck, 2012). Mineral ve geri dönüşüm endüstrilerinde çeşitli sensör tiplerinin kullanımına rastlamak mümkündür. Inhedron Optik ve Xray Ayırıcıları maden sektörü özelinde uzmanlaşmış bir ekip tarafından %100 yerli imkanlarla geliştirilmiştir. Inhedron Optik ve Xray Ayırıcıları cevher hazırlama akım şemalarında, kaba konsantre üretimi, taş atımı, satılabilir konsantre üretimi ve farklı cevherleri birbirinden ayırma gibi işlemleri yapmak için yer almaktadır. Primer ya da sekonder kırmanın ardından serbestleşme sağlandığında dar boyut gruplarında besleme yapılarak etkin bir ayırma gerçekleştirilmektedir.

Araştırmalar, tüvenan cevherlerin 10-100 mm arasında ağırlıkça %30 oranında atık içerdiğini göstermektedir. Inhedron Optik ve Xray ayırıcılarla yapılacak bir ön zenginleştirme işlemiyle, taşınan malzeme miktarı azalır, öğütme işlemlerindeki enerji ve su tüketimini azaltır. Daha temiz atıkların atılmasını sağlayarak konsantrasyon veriminin artmasına yardımcı olur. Optik ve Xray ayırıcılarla üretilen ön zenginleştirme sürdürülebilir cevher hazırlama operasyonlarında önemli rol oynamaktadır.

Sensör temelli ayırma yapılacak proseslerde genel olarak uygun boyut küçültme oranına sahip bir kırıcı, elek, optik veya xray ayırıcılar kullanılır.

Optik veya Xray ayırıcıların çalıştığı şekildeki akım şeması incelendiğinde, yüksek verimli ayırma yapmak için malzemelerin kademeli ve dar boyut gruplarında beslendiği görülmektedir. İlk yatırım ve işletme maliyetleri, Optik veya Xray ayırıcıların kullanıldığı sistemlerde ağır ortam ayırması yapılan sistemlere göre %50 daha azdır. Sensör temelli ayırıcılarda cevher tanelerinin ayırması yapıldığından beslenen maksimum tane boyutu arttıkça optik ve xray ayırıcıların ayırma etkinliği düşmektedir. Besleme yapılacak tane boyutu ekonomik açıdan da oldukça önemlidir. Cevherin serbestleşme boyutu üst boyutu belirlerken, cevherin inceye geçmesi  cevherin ekonomikliğinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. (Wills, 2016)

Özetleyecek olursak, iri boyutlarda üründe veya atıkta serbestleşme mümkünse düşük maliyetleriyle bir numaralı tercih inhedron optik ve xray ayırıcılar olmalıdır. İşletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmak için Inhedron optik vex ray ayırıcılar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynaklar:

  • Wotruba, H. and Harbeck, H. (2010). Sensor‐Based Sorting. In Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (Ed.). doi:10.1002/14356007.b02_18.pub2 
  • Wills, B. A., & Napier-Munn, T. (2006). Wills' mineral processing technology: An introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery, seventh edition (7th ed.). Amsterdam ; Boston : Oxford, U.K. ; Burlington, Mass.: Elsevier ; Butterworth- Heinemann.

Son Haberler