Bize Danışın
Inhedron SmartVent Akıllı Havalandırma Sistemi

Inhedron SmartVent Akıllı Havalandırma Sistemi


Yeraltı maden işletmelerinde havalandırma, çalışanların sağlıklı çalışma koşullarında çalışması ve üretimde kullanılan makinelerin güvenliği için en önemli operasyondur. Çalışanlar için solunabilir hava tedariği, ortamdaki patlama riskinin ve toz konsantrasyonunun kontrol altında tutulması, kullanılan çalışma yöntemine göre çalışanların fiziki faaliyetleri de dikkate alınarak çalışma şartlarına uygun hava özelliklerinin sağlanması için sürekli havalandırma zorunludur. Yeraltında havalandırma; çalışma ortamının güvenliği için ocak sıcaklığını optimum seviyeye ayarlamak, zararlı gazların konsantrasyonunu yönetmeliklerle belirlenmiş değerler altında tutmak ve ocaktan tahliyesini sağlamak, çalışan personel ve makineler için gereken oksijen derişikliğini, yüksek temiz havayı temin etmek için yapılmaktadır.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde ocak içindeki havada oksijen miktarı %19’dan az, %2’den çok metan, %0.5’den çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz ibaresi bulunmaktadır.

Günümüzde, sürdürülebilir maden operasyonları için, maden işletme safhasında makine ve ekipman arızalarının önüne geçip üretim kaybı yaşamamak ve enerji maliyetlerini düşürmek oldukça önem kazanmıştır.

Hali hazırda sahip olduğunuz havalandırma sistemlerini Inhedron SmartVent sistemiyle güçlendirerek, fan hızlarını maksimum seviyede çalıştırmak yerine ocağa gönderilecek hava miktarına- personel sayısı, vardiyadaki üretim miktarı, patlayıcı madde miktarı, genel gazlılık durumu, toz oluşumuna göre hesaplanmış miktar- göre fan hızlarını optimize ederek verimliliğinizi artırabilir, maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Inhedron SmartVent sistemiyle fanlar, güç üniteleri, klapeler gibi bütün bileşenleri anlık olarak takip edebilir, ekipmanların arızalanması veya devre dışı kalması durumunda anında sesli ve görsel uyarılar alarak ocak güvenliğini en üst seviyede tutabilirsiniz.

Inhedron ürünlerinin birbirleriyle entegre çalışabilme özellikleri sayesinde, elektro kimyasal sensörler kullanarak anlık, ocak içerisindeki O2, CO, CO2, metan vd. gazları ölçümleyerek ve personel takip sistemiyle de ocak içerisindeki personel sayısını belirleyip; ocak içerisine gönderilecek hava miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Son Haberler