Bize Danışın
Flotasyon Kimyasalları

Maden Proses Çözümleri

Flotasyon Kimyasalları

KimyasalAçıklamaKullanım Alanları
Metil İzobütil Karbinol – MIBCMineral flotasyonunda en yaygın kullanılan, kırılgan köpük oluşturan, zayıf bir köpürtücüdür (frother). Nötral bir köpürtücü olduğundan hem asidik hem de bazik pülpte çalışır. Özellikle, ince partikül boyutlu kurşun-çinko sülfitlerinin işlendiği yüksek hacimli işletmelerde kullanıma uygundur.Ticari sunumu 175 kg’lık varillerde yapılır.Baz metal cevherlerinin,Oksitli minerallerin,Endüstriyel minerallerin, flotasyonunda köpürtücü olarak kullanılır.
Potasyum Amil Ksantat – PAX (KAX)Sülfitli cevherlerin flotasyonunda yaygın olarak kullanılan, ksantat grubundan oldukça kuvvetli, seçici olmayan bir toplayıcıdır (kolektör).Genelde daha seçici toplayıcılardan sonra sıyırıcı olarak kullanılır. Uçuk sarı ya da grimsi beyaz renkte olabilir; toz ya da pellet halinde sunulur. Keskin kokuludur. Suda kolay çözünür. Asit ve ısıda kolayca ayrışır.Ticari sunumu 130 kg’lık varillerde yapılır.Cu-Pb-Zn cevherlerinin flotasyonunda,Altınlı piritin flotasyonunda,Cu-Ni sülfitli cevherlerinin flotasyonunda, toplayıcı olarak kullanılır.
Potasyum Etil Ksantat – PEX (KEX)Sülfitli cevherlerin flotasyonunda kullanılan, ksantat grubundan maliyeti düşük, seçiciliği çok yüksek olan fakat kuvvetli olmayan bir toplayıcıdır (kolektör).Yoğun olarak Cu, Ni ve Ag cevherlerinin flotasyonunda kullanılır. Maksimum seçiciliğin önemli olduğu durumlarda özellikle tercih edilir.Ticari sunumu 130 kg’lık varillerde yapılır.Sülfitli, birden çok mineral içeren cevherlerin flotasyonunda,Cu-Pb-Zn cevherlerinin flotasyonunda, Cu-Ni-Ag cevherlerinin flotasyonunda, kullanılır.
Sodyum İzopropil Ksantat – SIPXSODYUM ISOPROPİL XANTHATE Sodyum izopropil ksantatın toplayıcı gücünü etken olan, sarımsı kokusu olan, sarımtırak bir toz veya topak, toplayıcı etkisi etil ksantatınkinden biraz daha güçlüdür. Çoğunlukla demir dışı metalik sülfid minerallerinin bir toplayıcı olarak flotasyonunda kullanılır. Hidrometalurjik işlemlerde çökeltici ve kauçuğun sülfidasyon arttırıcı olarak da kullanılır.
Sodyum İzobutil Ksantat – SIBXSodyum İzobütil Ksantat Sarı renkli toz veya pelet, suda serbestçe çözünen, keskin kokuludur çeşitli demir dışı metalik sülfid cevherlerin flotasyonunda daha güçlü bir toplayıcıdır.  esas olarak bakır, kurşun, çinko vb yüzdürme işlemlerinde kullanılır. 
Bakır SülfatBakır sülfat tuzu, göztaşı olarak da bilinen, mavi ve kokusuz bir kimyasal bileşiktir. Suda tamamen çözünür.Ticari sunumu genelde 25 kg’lık torbalarda ve 1 ton’luk big baglerde yapılır.Baz metal cevherlerinin flotasyonunda sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitler için canlandırıcı (aktivatör) olarak,Siyanürle bastırılmış sifalerit, pirit, pirotit ve diğer sülfitlerin tekrar aktive edilmesinde (canlandırılmasında),Bazı silikat minerallerinin flotasyonunda bastırıcı (depresant) olarak, kullanılır
Çinko SülfatÇinko sülfat, renksiz/şeffaf, kristalize yapıda bir kimyasaldır. Suda oldukça iyi çözünür. Yaygın olarak heptahidrat formu kullanılır.Maden sektöründe, baz metal cevherlerinin flotasyonunda kullanılır. Tek başına ya da siyanürle bileşik halinde kullanılabilir.Ticari sunumu çoğunlukla 25 kg’lık ve 50 kg’lık torbalarda yapılır.Pb-Zn, Cu-Zn ve Cu-Pb-Zn cevherlerinin flotasyonunda, alkali pH’ta, sifalerit için bastırıcı (depresant) olarak kullanılır
Sodyum SilikatSodyum silikat, cam suyu olarak da isimlendirilen, bileşiminde değişik oranlarda metasilikat, dimetasilikat, ortosilikat ve tetrasilikat bulunan bir kimyasaldır. Baz metal flotasyonlarında oldukça sık kullanılır.Ticari olarak renksiz, viskoz sulu çözeltiler halinde ya da renksiz, camsı katı formda tedarik edilir. Sulu çözeltileri, 300 kg’lık sac varillerde sunulur.Sodyum silikat ve sodyum bikromat ile hazırlanmış karışım, ikincil bakır mineralleri içeren Cu-Pb bulk konsantratından bakırın flotasyonu sırasında,kurşun için oldukça iyi bir bastırıcıdır (depresant). Mineral flotasyonunda dağıtıcı (dispersant) olarak kullanılır.
ETIL HEKZANOLRenksiz, akışkan, karakteristik kokusu olan, yüksek kaynama noktasına sahip ve düşük uçuculukta alkoldür. Toksik bir bileşik değildir.Ticari sunumu 170 kg’lık varillerde yapılır.– Baz metal cevherlerinin,– Oksitli minerallerin,– Endüstriyel minerallerin, flotasyonunda köpürtücü olarak kullanılır.
SODYUM SÜLFÜR (ZIRNIK)Sodyum sülfür, nem tutucu özellikte, suda kolayca çözünen sarı renkli bir kimyasaldır. Güçlü bir indirgendir. Reaktif olarak, hem sülfit minerallerinin hem de metal olmayan minerallerin flotasyonunda kullanılır.Ticari sunumu payet olarak 25 kg’lık torbalarda yapılır.– Metalik bakır, okside bakır, kurşun ve çinko minerallerinin flotasyona hazırlanmasında sülfürleme reaktifi olarak,– Cu-Pb-Zn ve Cu-Zn cevherlerinin selektif flotasyonunda bastırıcı (depresant) olarak,– Çok ince şlam içeren (< 5 µm gibi) cevherlerin flotasyonunda dağıtıcı (dispersant) olarak, kullanılır.– Kuvars için iyi bir bastırıcıdır.
SODYUM BIKROMATSodyum bikromat, kokusuz, turuncu-kırmızı renkli, kristalize granül olarak bulunabilen bir kimyasaldır. Suda çözünürlüğü oldukça yüksektir.Ticari sunumu genelde 25 kg’lık torbalarda yapılır.– Sodyum bikromat ve sodyum silikat ile hazırlanmış karışım, ikincil bakır mineralleri içeren Cu-Pb bulk konsantratından bakırın flotasyonu sırasında, kurşun için çok iyi bir bastırıcıdır (depresant).


Son Haberler